Plateau

Plateau is dé primair onderwijsorganisatie voor de 13 openbare basisscholen binnen de gemeente Assen. Dit zijn 11 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het Plateau onderwijs wordt verzorgd door ruim 380 personeelsleden voor ongeveer 3750 leerlingen. Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft begin dit jaar de naam gewijzigd in Plateau Integrale Kindcentra, dit als opmaat voor de toekomst waarin het Kindcentrum centraal staat. Bij een Plateau (integraal) kindcentrum wordt uitgegaan van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Plateau Kinderopvang wordt daarmee een onderdeel van en aangeboden vanuit een kindcentrum.

Plateau Kinderopvang voor peuters

Op al onze Kindcentra waar kinderdagopvang aangeboden wordt bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er specifiek aandacht is voor de ontwikkeling van de peuters. Zowel voor de peuters in de kinderdagverblijven als in de drieplus groepen hebben we een divers aanbod met peuteractiviteiten, waaronder Uk en Puk activiteiten. Dit zijn activiteiten die passen bij de ontwikkeling van iedere individuele peuter.
De peuters spelen en ontdekken samen tijdens de verschillende activiteiten. Ze knutselen, zingen, luisteren naar een prentenboek, bewegen, natuur-activiteiten, taalspelletjes, rekenprikkels, kokkerellen, dansen, muziek maken en nog meer. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Op die manier stimuleren we tegelijkertijd de sociale ontwikkeling en hebben we aandacht voor het welbevinden van de peuters. Want een peuter die goed in zijn of haar vel zit, speelt en ontdekt meer. Door te spelen en ontdekken krijgen de kinderen vat op de wereld om hen heen. Dat geeft zelfvertrouwen en dat vinden wij belangrijk. Zo kunnen de peuters zich nieuwe vaardigheden eigen maken die hen helpen bij de overgang naar groep 1 van de basisschool.
Vanaf 1 januari 2018 wordt ons huidige peuter en drieplus aanbod geformaliseerd en uitgebreid door het samengaan van een groot deel van het Peuterspeelzaalwerk (SPA) met Plateau. Wij werken nu al heel goed samen, vooral op de locaties waar we onder 1 dak de peuters opvangen. Zo geven wij vorm aan een optimaal peuteraanbod voor alle peuters in Assen. Meer informatie en mogelijkheden voor aanmelden is te vinden op de websites van onze kindcentra.
Meer informatie of mogelijkheden voor aanmeldingen kunt u vinden op:
Plateau Kinderopvang
www.spa-assen.nl

Nieuwe Huisstijl

Plateau, integrale kindcentra heeft een nieuwe huisstijl. Deze huisstijl wordt al op verschillende plekken zichtbaar en gebruikt waaronder onze Facebookpagina. Echter de overgang naar de nieuwe huisstijl kost even tijd. Meer informatie hierover zullen we binnenkort bekend maken.
 

Dit zijn onze scholen

 
 

Actueel

VACATURES PLATEAU

INVALLEERKRACHTEN 

Plateau openbaar onderwijs Assen zoekt nieuwe  collega’s die het boeiend vinden op onze scholen in te vallen bij ziekte en verlof. Ook  binnenkort afstuderende leerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen zich aanmelden.

Klik hier voor het Sollicitatieformulier Invalleerkracht

Meer informatie is te lezen onder “Personeelszaken

Plateau opent 1e officiële Kindcentrum in Kloosterveen

Op 10 mei heeft wethouder Maurice Hoogeveen op ludieke wijze het eerste officiële kindcentrum van Plateau geopend. Samen met Jane en Taha, twee kinderen van Het Sterrenschip, rende hij door een papieren wand. Dit onder toeziend oog van genodigden en kinderen die als afvaardiging van Plateau onderwijs en kinderopvang aanwezig waren. De opening stond in het teken van de kinderen. Twee jonge dames verzorgden de muzikale omlijsting en twee anderen spraken de groep genodigden toe. Gezamenlijk namen zij de grote mensen bij de hand om het kindcentrum te bekijken en de jongste kinderen bij de opvang op te halen. Waarna de wethouder zijn openingswoord deed en Kindcentrum Het Sterrenschip officieel opende.

lees verder