GMR - Notulen, etc.

Vergaderdata schooljaar 2016/2017

2016
maandag 19 september 2016
maandag 7 november 2016
maandag 12 december 2016

2017
maandag 23 januari 2017
maandag 13 maart 2017
maandag 1 mei 2017
maandag 12 juni 2017
maandag 17 juli 2017 

Notulen schooljaar 2016-2017
Notulen GMR-vergadering 19-09-2016
Notulen GMR-vergadering 07-11-2016
Notulen GMR-vergadering 12-12-2016
Notulen GMR-vergadering 23-01-2017
Notulen GMR-vergadering 13-03-2017
Notulen GMR-vergadering 01-05-2017

Jaarplan 2016-2017