Op 10 mei heeft wethouder Maurice Hoogeveen op ludieke wijze het eerste officiële kindcentrum van Plateau geopend. Samen met Jane en Taha, twee kinderen van Het Sterrenschip, rende hij door een papieren wand. Dit onder toeziend oog van genodigden en kinderen die als afvaardiging van Plateau onderwijs en kinderopvang aanwezig waren. De opening stond in het teken van de kinderen. Twee jonge dames verzorgden de muzikale omlijsting en twee anderen spraken de groep genodigden toe. Gezamenlijk namen zij de grote mensen bij de hand om het kindcentrum te bekijken en de jongste kinderen bij de opvang op te halen. Waarna de wethouder zijn openingswoord deed en Kindcentrum Het Sterrenschip officieel opende.

In de afgelopen jaren heeft Plateau een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van 0-13jr opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de Alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat Plateau ook kinderopvang aanbieden.

Bij een Plateau kindcentrum wordt uitgegaan van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Het Sterrenschip in de Assense wijk Kloosterveen, is het eerste kindcentrum waar dit daadwerkelijk vorm krijgt. De oplettende kijker heeft ook de nieuwe huisstijl van Plateau waargenomen. De frisse kleuren, ronde stiftletters en een stempel (avatar) met Het Sterrenschip erin kregen lovende woorden van de aanwezigen. Maar bij de kinderen viel vooral Toto, de avatar van Plateau Kinderopvang, in de smaak.