Links

1. Ministerie van Onderwijs:
    http://www.minocw.nl

2. Cijfers per instelling en relevante regelgeving is te vinden op de website van DUO-CFI:
    https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/

3. Prisma Drenthe; het platform voor openbaar onderwijs in Drenthe:
    www.prismadrenthe.nl

4. Voor ouders over onderwijs:
    www.50tien.nl