Vertrouwenspersoon

Rol van de externe vertrouwenspersonen

Leerlingen, ouders en personeel kunnen te maken krijgen met gedrag of omstandigheden, die zij als ongewenst ervaren. Om een passende reactie te vinden voor het ongewenste gedrag of de ongewenste omstandigheden, kan degene die dit ongewenste gedrag of omstandigheden ervaart het prettig vinden om een externe vertrouwenspersoon te raadplegen. In de “Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag” van Plateau kunt u verdere informatie vinden over ongewenst gedrag en ongewenste omstandigheden.

Soms zijn er zaken waarbij degene die het betreft niet zeker weet of er een beroep kan worden gedaan op de externe vertrouwenspersoon. Dit kan tot dilemma’s en vragen leiden. Juist ook hierbij kan het goed zijn om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is betrokken bij Plateau maar niet aan een van de scholen, het stafbureau of het bestuur verbonden. De positie van de externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. 

Wat kan de externe vertrouwenspersoon doen?

De externe vertrouwenspersoon kan onder andere:

  • luisteren naar uw verhaal;
  • adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen;
  • zo nodig bemiddelen;
  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie
  • adviseren en ondersteunen bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
     

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder de expliciete toestemming van degene die het betreft.

Interne contactpersoon

Iedere Plateau-school heeft een interne contactpersoon. De contactpersoon kan een eerste advies geven bij een klacht, doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen. Op de website van de school wordt vermeld wie de interne contactpersoon is.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:
Mw. Netty Gallee kunt u bereiken op tel: 06 52477731 of per mail: gallee@home.nl