Fietsregeling

Om het woon-werkverkeer op de fiets te stimuleren is bij Plateau de fietsregeling onderdeel van de Werkkostenregeling.


Klik hier voor het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor de fietsregeling graag per (interne) post verzenden naar het stafbureau van Plateau.

Wat houdt de fietsregeling in?
U koopt een (electrische) fiets bij uw rijwielhandelaar. U betaalt eerst zelf de (electrische) fiets, eventuele accessoires en/of de premie van de fietsverzekering. Indien u in aanmerking wilt komen voor de fietsregeling dan laat u een op uw naam gestelde nota door uw rijwielhandelaar opstellen. Van de nota maakt u een gewaarmerkte kopie: u toont de originele nota aan uw directeur en deze tekent de kopie en vermeldt “origineel gezien”. De gewaarmerkte kopie en de ondertekende verklaring stuurt u op naar het stafbureau Plateau. Vervolgens wordt uw aanvraag verwerkt in de salarisadministratie.

Wat valt onder de fietsregeling?
Van uw aankoopbedrag valt maximaal € 749,00 onder de fietsregeling. U kunt een duurdere (electrische) fiets aanschaffen, maar het meerdere komt niet voor verrekening in aanmerking.
Daarnaast kunt u aan accessoires die direct verband houden met de (electrische) fiets (regenkleding, fietsslot, fietstassen, tegoedbonnen voor onderhoudsbeurten, etc.) tot maximaal € 82,00 declareren, gedurende maximaal 3 jaar. De eventuele verzekeringspremie voor het gehele aankoopbedrag van de (electrische) fiets kan worden gedeclareerd. Hiervoor voegt u de kopie polis en een kopie betaalbewijs van de verzekeringspremie bij uw aanvraag. 

Wie kunnen er mee doen?
Iedere medewerker van Plateau met een vast dienstverband kan meedoen aan de fietsregeling. De (electrische) fiets dient voor (een deel van) het woon-werkverkeer te worden gebruikt gedurende meer dan de helft van het aantal werkdagen. Plateau vindt het aannemelijk dat medewerkers die tot 15 kilometer van het werk wonen de (electrische) fiets ook daadwerkelijk gebruiken voor het woon-werkverkeer. Medewerkers die verder van hun werk wonen dan 15 kilometer dienen desgevraagd aannemelijk te maken dat zij de (electrische) fiets meer dan de helft van de tijd gebruiken voor (een deel van) het woon-werkverkeer. U mag de (electrische) fiets dus ook gebruiken voor vervoer van en naar een carpoolplaats of bushalte. U kunt eens per drie jaar gebruik maken van de fietsregeling.

Uw voordeel
Uw voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw percentage loonheffing voor bijzondere beloningen. Uw tarief vindt u op uw salarisspecificatie onder de kolom "algemene gegevens". 

Een eenvoudige benadering in cijfers bij een tarief van 42%:
                                                                                                    Zonder fiets                 Met fiets
Bruto vakantiegeld                                                                     € 2.500,00                      € 2.500,00
Fietsaftrek                                                                                  €        0,00  -/-                 €    749,00  -/-
Fiscaal loon                                                                                € 2.500,00                       € 1.751,00
Loonheffing 
(42% van het fiscale loon)                                                          € 1.050,00                       €    735,42
Netto vakantiegeld                                                                      € 1.450,00                      € 1.764,58
(bruto minus loonheffing)

Uw voordeel van deelname aan de fietsregeling bedraagt in dit voorbeeld: € 1.764,58 -/- € 1.450,00 = € 314,58.

Let op
De fietsregeling heeft wel consequenties bij eventuele arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De hoogte van het fiscale loon daalt tijdelijk en de fietsregeling is daardoor ook van invloed op de hoogte van een mogelijke uitkering voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.