Loonbelastingverklaring

Via Self Service “Overige mutatie” kunt u uw wijziging van de loonheffingskorting doorgeven.

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Als er een wijziging is, moet u Plateau schriftelijk verzoeken met de wijziging rekening te houden. Dit kunt u doen door een nieuwe “Opgaaf gegevens voor de loonheffingen” in te vullen en in te leveren.

U dient de ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring als bijlage bij “Overige mutatie” toe te voegen als pdf-document.

Wijziging van loonheffingskorting kan alleen per toekomende datum worden gewijzigd.

Loonbelastingverklaringsformulier