Contact informatie

Naar de schoolsite

Kindcentrum De Vuurvogel

Kindcentrum De Vuurvogel biedt in de Asser woonwijk Noorderpark openbaar onderwijs en opvang aan. Centraal daarin staat het jenaplanonderwijs en de visie dat ieder kind de wereld ontdekt met hoofd, hart en handen. De Vuurvogel werkt vanuit thema's, die voor de kinderen zowel betekenisvol, als actueel zijn. Daarnaast wordt er gewerkt in stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren.