Visie

Plateau biedt ontwikkeling, onderwijs en opvang op hoog niveau voor alle kinderen in Assen en omgeving. Een kindcentrum van Plateau vormt dan ook een plek in de buurt waar je met plezier naartoe gaat. Met deze missie in ons achterhoofd zetten we iedere dag ons beste beentje voor.

Dat doen we met behulp van één doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud. Plateau is namelijk de organisatie voor primair onderwijs én kinderopvang in Assen. Een kindcentrum van Plateau is een veilige en inspirerende plek met een sociale functie, waar de leeropbrengsten van kinderen groot zijn door inzet van betrokken professionals en ouders.

Kernwaarden
De kernwaarden van Plateau zijn: ontwikkeling, respect, plezier, lef en veiligheid. Alle betrokkenen bij onze kindcentra handelen vanuit de grondslag en de identiteit van openbaar onderwijs. In ons onderwijs en opvang is er respect voor de opvatting van de ander en wordt er gelijkwaardig omgegaan met verschillen in ras, afkomst, religie, huidskleur of seksuele geaardheid.

We vinden het belangrijk dat een kind een kind kan zijn. We bieden hoogwaardige opvang en onderwijs waarbij we enerzijds een vast baken vormen en ons anderzijds steeds aanpassen aan de veranderende maatschappij. We onderwijzen en ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling en bereiden hen voor op een solide positie en een betekenisvolle participatie in de maatschappij.

Plateau-kracht
Plateau is samenwerkingsgericht en denkt in kansen. Vanuit onze kernwaarden hebben we de Plateau-kracht opgesteld:

  • Plateau is verbonden met haar omgeving, neemt initiatief en heeft oog voor trends en ontwikkelingen.
  • Medewerkers van Plateau, kinderen en hun ouders zijn trots op hun kindcentrum en dragen dit uit.
  • Plateau voert in- en extern een open dialoog.
  • Plateau biedt structureel gezonde voorwaarden en voert gezamenlijk beleid ten behoeve van verscheidenheid.
  • Plateau zet de beschikbare middelen effectief en efficiënt in en is professioneel georganiseerd.
     

Nieuwsgierig geworden naar de kindcentra van Plateau? Lees hier meer.