Werken bij

Bij Plateau Integrale Kindcentra komen kinderen van 0 tot 13 jaar samen om te leren, te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang. 

Wij gaan uit van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Onze kind centra worden als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat het belang van het kind voorop staat.


Plateau heeft 13 kindcentra voor primair onderwijs, waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs en 1 voor speciaal onderwijs. Wij bieden diversiteit door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM-onderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (13-20 jaar) en een onderwijskundig expertisecentrum voor het jonge kind (4-7 jaar). Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en opvang voor duizenden kinderen in Assen.