Centrale Plateau Raad (CPR)

Wat is een Centrale Plateau Raad?

Naast zeggenschap, door de directeur-bestuurder en de raad van toezicht, hoort medezeggenschap. Plateau Integrale Kindcentra is dé organisatie voor opvang en onderwijs in de vorm van kindcentra in Assen.
Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we invulling aan de medezeggenschap van ouders en medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). Binnen de CPR werken de centrale oudercommissie (COC) voor de ouders van de kinderopvang, de ondernemingsraad (OR) voor het personeel van de kinderopvang en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CPR bestaat uit twaalf leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

We gebruiken een medezeggenschapsstatuut waarin staat dat we bij elk voorgenomen besluit een beroep doen op de wettelijke medezeggenschapsrechten.

Klik hier om naar het Reglement medezeggenschap CPR te gaan. 

​Medezeggenschapsstatuut ​   Reglement medezeggenschap CPR

Wie zitten in de CPR?

Onderwijs ouders        Onderwijs personeel
Pim Albronda Jannet Kuntz
Mariëlle Pruim Floor Boelens
Barbara Brink Natasja Smit
Opvang ouders Opvang personeel
Maarten Peetsma Siena van der Veen   
Marjon Pepping Nynke van der Weerd
Marloes Oldenbeuving Ursuline Dijkstra
Ambtelijk secretaris
Maria Jansen

 

Vragen?

Mail ze naar cpr@plateau-assen.nl
 

Agenda volgende vergadering

Agenda CPR vergadering 24 juni 2024

 

Nieuwsbrief CPR

Nieuwsbrief CPR juli 2023

Nieuwsbrief CPR december 2022

 

Notulen CPR-vergaderingen

24 juni 2024 Notulen CPR 24 juni 2024
8 april 2024 Notulen CPR 8 april 2024
12 februari 2024 Notulen CPR 12 februari 2024
15 januari 2024 Notulen interne vergadering CPR 15 januari 2024
6 november 2023 Notulen CPR 6 november 2023
2 oktober 2023 Notulen CPR 2 oktober 2023
26 juni 2023 Notulen CPR 26 juni 2023
17 april 2023 Notulen CPR 17 april 2023

 

CPR Jaarverslag 2023