Centrale Plateau Raad (CPR)

Wat is een Centrale Plateau Raad?

Naast zeggenschap, door de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht, hoort medezeggenschap. Plateau Integrale Kindcentra is dé organisatie voor Opvang en Onderwijs in de vorm van kindcentra in Assen.
Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we invulling aan de medezeggenschap van ouders en medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). Binnen de CPR werken de Centrale Oudercommissie (COC) voor de ouders van de kinderopvang, de Ondernemingsraad (OR) voor het personeel van de kinderopvang en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CPR bestaat uit twaalf leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

We gebruiken een medezeggenschapsstatuut waarin staat dat we bij elk voorgenomen besluit een beroep doen op de wettelijke medezeggenschapsrechten.

Klik hier om naar het Reglement medezeggenschap CPR te gaan. 

Wie zitten in de CPR?

Onderwijs ouders Onderwijs personeel
Emiel Poort Jannet Kuntz
Mariëlle Pruim Floor Boelens
Barbara Brink Natasja Smit
Opvang ouders Opvang personeel
Maarten Peetsma Siena van der Veen   
Marjon Pepping Hannie Jansen
Pim Albronda Ursuline Dijkstra
Ambtelijk secretaris
Maria Jansen

 

Vragen?

Mail ze naar cpr@plateau-assen.nl

 

Agenda volgende vergadering

Agenda CPR vergadering 2 oktober 2023

 

Nieuwsbrief CPR

Nieuwsbrief CPR juli 2023

Nieuwsbrief CPR december 2022

 

Notulen CPR vergaderingen

26 juni 2023 Notulen CPR 26 juni 2023
17 april 2023 Notulen CPR 17 april 2023
13 februari 2023 Notulen CPR 13 februari 2023
19 december 2022 Notulen CPR 19 december 2022
21 november 2022 Notulen CPR 21 november 2022
26 september 2022    Notulen CPR 26 september 2022
extra overleg CPR 11 juli 2022 Notulen extra overleg CPR 11 juli 2022
13 juni 2022 Notulen CPR 13 juni 2022
19 april 2022 Notulen CPR 19 april 2022
7 maart 2022 Notulen CPR 7 maart 2022
24 januari 2022 Notulen CPR 24 januari 2022