Raad van Toezicht

Plateau Integrale Kindcentra is een stichting die zelfstandig dertien openbare kindcentra in Assen bestuurt. Daarnaast biedt Plateau zelf kinderopvang aan. De stichting heeft de interne organisatie vormgegeven met behulp van het Raad-van-toezichtmodel. Hierdoor zijn de functies van het bestuur en de raad van toezicht gescheiden.

De raad van toezicht bewaakt het beleid en let op de algemene gang van zaken binnen Stichting Plateau. Iedere zes weken komt de raad bijeen om hierover te vergaderen. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder, die daarmee het bevoegd gezag is en verantwoordelijk is voor de aansturing van de stichting. Binnen Plateau is dit Carin Doodeman.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Alle leden zijn op grond van hun kwaliteiten benoemd.

  • Caren Japenga (voorzitter)
  • Bart Westmaas
  • Dick Smorenberg
  • Yvonne Boxem-Klein
  • Hartger Veenstra
  • Cor Kanning
  • Ramses Vulperhorst

 

Bijlage(s):

 

Contact opnemen met de Raad van Toezicht?

Dat kan via raadvantoezichtplateau@plateau-assen.nl