Klachtenregeling

Wil je als ouder, verzorger of medewerker van Plateau een klacht indienen over iets dat voorgevallen is op een kindcentrum? Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een andere klacht? We gaan graag in gesprek zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.

Heeft de klacht te maken met de groep waarin jouw kind zit? Dan kun je altijd terecht bij de groepsleerkracht. Deze kent het kind en de klas het beste en kan in veel gevallen voor een oplossing zorgen. Kan de leerkracht het probleem niet oplossen? Dan kun je altijd een afspraak maken met de directeur van het kindcentrum. Dit geldt ook voor medewerkers van Plateau.

Vertrouwenspersoon
Het kan voorkomen dat de klacht dan nog niet opgelost is of dat je niet tevreden bent met de afhandeling. Dan kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra. Ook kun je contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon van Plateau, mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is te bereiken via 06-12649493 of via info@viavitalis.nl. Daarnaast heeft ieder kindcentrum een eigen interne vertrouwenspersoon. Ook hij of zij kan je verder helpen. 

De gehele klachtenprocedure die binnen Plateau Integrale Kindcentra gevolgd wordt, is hier te vinden.