Vertrouwenspersoon

Heb je te maken (gehad) met ongewenst gedrag of met een situatie waar je je niet prettig bij voelt? Ouders/verzorgers van Plateau kunnen een externe vertrouwenspersoon raadplegen. 

De externe vertrouwenspersoon is dan wel betrokken bij Plateau, maar is niet aan één van de kindcentra, het bestuurskantoor of het bestuur verbonden. De externe vertrouwenspersoon is dan ook altijd onafhankelijk. Binnen Plateau is mevrouw Yvonne Kamsma de externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers. Ze is te bereiken via 06-12649493 of via info@viavitalis.nl. Natuurlijk zijn alle gesprekken die je met haar voert vertrouwelijk. Daarnaast onderneemt ze geen stappen zonder jouw expliciete toestemming. 


Naast een externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers heeft Plateau ook een externe vertrouwenspersoon voor personeel. Voor het personeel van Plateau is Netty Gallee de vertrouwenspersoon. 

 

Wat kan de externe vertrouwenspersoon voor jou doen?

  • Luisteren naar jouw verhaal.
  • Adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.
  • Waar nodig bemiddelen.
  • Nadere informatie geven over de klachtenprocedure.
  • Adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
  • Adviseren en ondersteunen bij aangifte bij de (zeden)politie.
  • Bijstand geven tijdens de klachtenprocedure.
  • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.


Interne contactpersoon

Naast een externe contactpersoon, heeft ieder kindcentrum van Plateau ook een interne contactpersoon. Deze persoon kan een eerste advies geven bij een klacht, je doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen.